OVer IBNN

Ingenieurs Bureau Noord Nederland (IBNN) is een constructief adviesbureau. Ontvang advies over de constructieve uitwerking van bouwconstructies van beton, staal, hout en steen in de woningbouw, de utiliteitsbouw en de waterbouw. IBNN maakt constructieberekeningen op maat voor nieuwbouw, verbouw en renovatie.

Op basis van schetsen van een architect en bouwtekeningen krijgt u een berekening van een degelijke constructie. IBNN toetst hierbij de keuze en de sterkte van de materialen. U ontvangt advies over een constructie die het ontwerp van het bouwwerk, zoals een woning of een fabriekshal, versterkt. Bij de advisering houdt IBNN bovendien rekening met bouwfysische, uitvoeringstechnische, economische en esthetische aspecten. U kunt bij ons terecht voor het berekenen van:

  • Houtconstructies;
  • Staalconstructies;
  • Funderingsconstructies;
  • Betonconstructies;
  • Palenplannen;
  • Damwand;
  • Brug.

Constructieadviesbureau IBNN levert goed onderbouwde adviezen. Wij hebben ruim dertig jaar ervaring met het maken van constructieberekeningen, werken met de nieuwste software en volgen nieuwe ontwikkelingen in de bouw op de voet.