Algemene voorwaarden

Op al onze overeenkomsten zijn de ICT~Office Voorwaarden, gedeponeerd (op 01-01-2009) bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840, van toepassing. Een exemplaar kunt u hier als PDF bekijken.

IBNN uses the general Terms and Conditions of ICT~Office, the association of Dutch IT Companies as filed at the Chamber of Commerce in the Netherlands under number 30174840. We can send you a English copy on request.

Module algemeen
Module 1 Licentie voor programmatuur
Module 2 Ontwikkeling van programmatuur
Module 3 Onderhoud van programmatuur
Module 4 Software as a service
Module 5 Ontwikkeling website
Module 6 Webhosting
Module 7 Detacheringsdiensten
Module 8 Opleidingen en trainingen
Module 9 Consultancy
Module 10 Overige diensten
Module 11 Verkoop apparatuur
Module 12 Verhuur apparatuur
Module 13 Onderhoud apparatuur
Module 14 Toegang tot internet
Module 15 Telecommunicatiediensten
Module 16 Financiering en leasing van ICT

Privacy Statement